Om Jullarna

Mina 7 färgstarka filurer har egna karaktärer, röster och speciella former. Var och en använder sig av och står för sina egna inre styrkor som är: Kärlek, Mod, Kraft, Vilja, Passion, Trygghet och Vänskap. Med mina figurer Jullarna och tillhörande känslomaterial vill jag uppmuntra barn och unga att utforska sina egna tankar och känslor. Alla människor bubblar ju av känslor. Nästan hela tiden. Men det är inte alltid lätt att prata om dem, speciellt inte jobbiga känslor som rädsla, ledsamhet, avundsjuka, oro eller skam. Även positiva saker som kärlek, vänskap och lycka, kan vara svåra att sätta ord på ibland.

Vi föds med förmågan att titta i ansikten och spegla andras reaktioner. Vänskap och förtroliga samtal tränar också upp den här förmågan, men på grund av all skärmtid så blir samtalen ansikte mot ansikte tyvärr färre och färre. Barnpsykologer och pedagoger vittnar om att det vanligaste svaret på frågan om hur ett barn mår idag är ”jag vet inte”. Så ibland kan det behövas en liten puff i rätt riktning, mina figurer är ett stöd i det och talar om att det ska kännas lika naturligt att ta hand om sitt eget känsloliv och träna sig i att hantera sina tankar som att lära sig att läsa eller räkna.

Gerdar
Trygghet

Hej kompis!
Det är vi som är Jullarna!

Avaldi
Kraft

Elska
Kärlek

Dirfa
Mod

Vinatta
Vänskap

Astrida
Passion

Einrad
Vilja

Hej kompis!
Det är vi som är Jullarna!

Gerdar
Trygghet

Avaldi
Kraft

Elska
Kärlek

Dirfa
Mod

Vinatta
Vänskap

Astrida
Passion

Einrad
Vilja