Känslopussel

Här får barnen en stunds avkoppling och man övar sig på att utföra något på egen hand. Både asken och puzzelbitar lockar till nyfikenhet; vad är det för figurer man ser, vad står det i texten? Var passar biten in? Det blir en övning i att samarbeta, förklara och lyssna in andra barn eller vuxna. Att göra det klart ger en känsla av välbefinnande vilket ökar självkänslan.

Övningar

  • Problemlösning
  • Kognitiva färdigheter
  • Motorik
  • Språkfärdigheter
  • Matematiska färdigheter
  • Sociala färdigheter

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga. Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Jullarnas känslokort

Lekfullt sätt att öva sig i att uttrycka och sätta ord på sin egna tankar och känslor

Målarbok om känslor

Prata om dina tankar och hur det känns i kroppen

Elska

Kraft

Vänskap