Målarbok om känslor

Börja med att färglägga figuren som visar hur du mår idag. Du kan också skriva vad du tänker och känner. När var du riktigt glad senast? Hur beter du dig när du blir sur? Och vad gör dig obekväm? Alla människor bubblar ju av känslor. Det är inte alltid lätt att prata om sina känslor. Jullarna hjälper barn med stora och ibland jobbiga känslor att förstå och våga uttrycka vad de känner.

Att färglägga bilder utvecklar finmotoriken hos barn. Det stärker öga-hand-koordination. Det ger lugn och minskar stress som är positivt för alla åldrar. Genom att måla så lär sig barnet även om former, färger, mönster. Detta är ett lustfyllt att lära sig att prata om känslor och hur det känns i kroppen.

Övningar

 • Måla känslan
 • Berätta om den
 • Låt barnen berätta om bilden de valt, hur känner sig figuren? Varför har den just den känslan? Var i kroppen sitter känslan?
 • Finns det en känsla som är enklare, svårare att måla?
 • Kan färger kännas glada, arga eller ledsna? Hur ser den färgen ut?
 • Vad skulle du vilja säga till figuren på bilden?
 • Fundera över vad det är för känsla på bilden du valt, hur ser du ut när du känner så?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga

Jullarnas känslokort

Lekfullt sätt att öva sig i att uttrycka och sätta ord på sin egna tankar och känslor

Känslopussel

Upptäck och utforska dina känslor och tankar.

Mod

Vänskap

Passion