Jullarnas känslokort

25 kort där Jullarna uttrycker olika känslor och tankar. Här ges möjlighet att för de små barnen att se på bilderna och dess olika uttryck. De större barnen kan försöka läsa texten, tolka ord.

18 kort ger inspiration till att skapa egna historier, eller egna bilder. Ytterligare 7 kort finns som illustrerade känslobilder. Där visar Jullarna vad deras namn står för; Kärlek, Kraft, Vilja, Mod, Passion, Vänskap och Trygghet. De visar här vad de använder sina inre krafter till. Det finns ingen tolkning som är rätt eller fel för den känsla eller tanke som man vill utforska.

Förslag på övningar

 • Vilken känsla väljer du och varför?
 • Skriv din egen berättelse som utgår från figurern, vad har hänt före bilden, på bilden och efter bilden?
 • Vad känner och tänker figuren?
 • Hur känns det i kroppen när du känner så?
 • Var i kroppen kan känslan finnas?
 • Tror du att pojkar och flickor/Hen känner likadant?
 • Vad kan man göra om kompisen känner såhär?
 • Om en bild är jobbig att se på, vilken inre kraft får dig att må bättre?
 • Prata om vad olika känslor heter
 • Lyssna och låt barnet reflektera själv och använda sina egna ord

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.  Lpfö 18
 • sin identitet, att känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Mål

Barn och unga ges möjlighet att på ett lekfullt sätt kunna öva sig i att uttrycka och sätta ord på sina tankar och känslor. De positiva effekterna av det blir att man mår bättre, har lättare att behålla lugnet, man blir tydligare i sin kommunikation med andra. ”Det finns ingen tolkning som är rätt eller fel för den känsla eller tanke som man utforskar”!

Målarbok om känslor

Prata om dina tankar och hur det känns i kroppen

Känslopussel

Upptäck och utforska dina känslor och tankar.

Trygghet

Kraft

Vilja