Pedagogiskt material

Alla människor bubblar ju av känslor. Nästan hela tiden. Men det är inte alltid lätt att prata om dem, speciellt inte jobbiga känslor som rädsla, ledsamhet, avundsjuka, oro eller skam. Även positiva saker som kärlek, vänskap och lycka, kan vara svåra att sätta ord på ibland.

Vi föds med förmågan att titta i ansikten och spegla andras reaktioner. Vänskap och förtroliga samtal tränar också upp den här förmågan, men på grund av all skärmtid så blir samtalen ansikte mot ansikte tyvärr färre och färre. Barnpsykologer och pedagoger vittnar om att det vanligaste svaret på frågan om hur ett barn mår idag är ”jag vet inte”.

Så ibland kan det behövas en liten puff i rätt riktning. Det är därför jag tagit fram detta pedagogiska material, som består av en ask med 25 känslokort, Jullarnas känslopuzzel och en spännande målarbok. Mitt mål med materialet är det ska kännas lika naturligt att ta hand om sitt eget känsloliv som att lära sig att läsa eller räkna.

Jullarnas känslokort

Lekfullt sätt att öva sig i att uttrycka och sätta ord på sin egna tankar och känslor

Målarbok om känslor

Prata om dina tankar och hur det känns i kroppen

Känslopussel

Upptäck och utforska dina känslor och tankar.

Vill du beställa materialet eller vill du att jag kommer och presenterar det för er?

Jullarna är det bästa jag sett på länge. Jag kommer att följa upp våra pedagogers användning av detta hos oss. Själv förstod jag omedelbart hur bra konceptet med Jullarna är. Här har man utvecklat, tankar, idéer och utvecklat konkreta pedagogiska verktyg.

Joachim Löthman

Förskolan Lilla Björn, Tungelsta

När vi gör förändringar i lärmiljön måste vi ta tillvara på barnens idéer och förslag. Till detta arbete har vi använt Jullarna som tar upp olika känslor och olikheter vilket gett barnen större förståelse/respekt för varandra.

Hammarens Förskola Ånge

Ett självklart, modernt pedagogiskt verktyg i den dagliga förskoleverksamheten. Man märker att materialet är gjort utifrån egna erfarenheter och upplevelser.

Lotta Enetoft

Pedagog Farsta

Jag är imponerad av jullarna du skapat och dess egenskaper. Det jag ser är att de skulle fungera bra för barn med funktionsnedsättning, även barn med ADHD.

Elisabeth Fernell

Barnläkare Göteborg

Spara gärna ner foldern om Jullarnas böcker och pedagogiska material!